Bel ons: +31 (0) 416 376 400

 Deskundig advies

 Ruime productvoorraad

 Snelle leveringen

Inhoud

Hoewel De Witt eindverpakkingssystemen ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan De Witt eindverpakkingssystemen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. De Witt eindverpakkingssystemen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. De Witt eindverpakkingssystemen accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. De informatie in advertenties op de website is de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder alias winkelier. De Witt eindverpakkingssystemen kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop De Witt eindverpakkingssystemen geen invloed heeft. De Witt eindverpakkingssystemen kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan De Witt eindverpakkingssystemen zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat De Witt eindverpakkingssystemen zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. Meer hierover in ons privacy-beleid.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de Disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

De Witt eindverpakkingssystemen - E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit (E-mail) bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door een antwoord E-mail en dit E-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Elk ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie, in zijn geheel of delen ervan aan derden door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De Witt eindverpakkingssystemen (inclusief andere groepsondernemingen) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan uw systeem. De Witt eindverpakkingssystemen (inclusief andere groepsondernemingen) garandeert niet dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven en garandeert niet dat dit bericht vrij is van virussen, onderschepping of andere beïnvloeding. U dient altijd bijlagen te scannen met een virusscanner voordat u de bestanden opent.

The Information included in this (Email) message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use, disclosure, copying, distribution or taking any action with respect to the content of this information/message in whole or in part is strictly prohibited and may be unlawful. Please note that e-mails are susceptible to change. De Witt eindverpakkingssystemen (including its group companies) does neither accept any responsibility and/or liability for the improper and incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. De Witt eindverpakkingssystemen (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference. Always scan attachments before opening them.